Archiwa tagu: oczyszczanie wody

Filtry do wody

Filtry do wody oczyszczają wodę z zanieczyszczeń, szlamu rzecznego, osadu i pisaku występującego w instalacjach wodociągowych i rurociągach. Takie zanieczyszczenia jak szlam, piasek, zawiesina mogą zniszczyć urządzenia wodne znajdujące się w Państwa filtry do wodymieszkaniu. Najlepsze biorąc pod uwagę wygodę obsługi są filtry mechaniczne, w których nie wymienia się wkładów. Są to filtry mechaniczne : automatyczne lub półautomatyczne. Stosowane także jako zabezpieczenie głowic zmiękczaczy wody i odżelaziaczy. Na obszarze prawie całego naszego kraju wody gruntowe są zanieczyszczone związkami żelaza i manganu. Związki te są szczególnie niebezpieczne w wodzie przeznaczonej dla przemysłu: spożywczego, farmaceutycznego i włókienniczego. W gospodarstwach domowych żelazo niszczy armaturę sanitarną i praną odzież. Związki żelaza w wodzie występuje przeważnie jako rozpuszczone wodorotlenki Fe(OH)2 i siarczany FeSO4.

Odżelazianie wody

Eliminowanie z wody związków żelaza nazywamy odżelazianiem jest to podstawowy składnik procesu filtrowania wody. Związki te po napowietrzeniu w specjalnych aeratorach przechodzą w wodorotlenek żelazowy Fe(OH)3, który łatwo wytrąca się na złożach odżelaziacza.

Odżelazienie wody przebiega w dwóch procesach: – pierwszy proces polega na utlenieniu wody: w specjalnie do tego przystosowanych dmuchawach (duże stacje) lub poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową w (przypadku małych stacji) – drugi proces polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne (może to być złoże Brimowe lub bardziej efektywne ale trudniejsze w obsłudze złoże Green Sand), gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu wyeliminowane w procesie płukania złoża.